Een burgerlijk, cultureel, duurzaam en innovatief project

Project en filosofie

La Tricoterie: «Contacten Fabriek»


La Tricoterie wil zich profileren als een «Contacten Fabriek». Een ”ontmoetingsplaats” waar verschillende disciplines en publieken elkaar ontmoeten in een sfeer van uitwisseling en emulatie.

Onze culturele programmering (concerten, voorstellingen, expos…) overlapt met een programmatie voor de burger (debatten, conferenties, intergenerationele ateliers, café-filo…). Tegelijkertijd staan onze ruimtes ook open voor verhuur en richten we ons op de organisatie van evenementen.

Op economisch vlak verdedigt La Tricoterie een model gebaseerd op het principe van "verbondenheid", waarbij afwisselend evenementen en socioculturele activiteiten worden georganiseerd; deels zelfbedruipend, deels geholpen door subsidies van de overheid.

Samengesteld als een coöperatieve (Théodore cvba) en als een vzw (La Tricoterie vzw), beschikt La Tricoterie ook over een participatief model voor alle potentiële ”breiers” die zich samen met ons wensen te engageren in dit avontuur, en zo een echte burgerinvestering realiseren op lange termijn (dus geen mecenaat of sponsoring).

Waarden en engagementen

Een duurzame ruimte voor evenementen


De « duurzame » positionering van onze benadering is eenvoudig: wij streven ernaar om zin te geven aan het leven en na te denken over onze evenementen en die van onze partners-klanten.

Dit vertaalt zich in de eerste plaats door duurzame voeding: aan onze bar, tijdens onze brunch, met onze cateringdienst of die van onze partners, bieden wij dranken en voedingsmiddelen aan uit de biologische, fairtrade, lokale en/of seizoenslandbouw.

Vervolgens proberen wij deze duurzame benadering op alle niveaus door te trekken: nadenken over mobiliteit en de ecologische impact van evenementen, beheer van afval, en opkuis met ecologische producten.

Poëtische kijk op het leven


Wij willen eveneens aanmoedigen wat Edgar Morin de « poetische » band met de wereld noemt en die het, volgens hem, mogelijk maakt om echt te leven.

De tijd nemen om te praten (uitwisselen, debatteren), te eten (slow food, gezelligheid), culturen te ontdekken en om te ontmoeten, deel te nemen aan creatieve of filosofische ateliers. Kortom, praktijken die niet leiden naar materiële verrijking maar die wel bijdragen tot de ”persoonlijke ontwikkeling” van individuen.

Zin van het leven terugvinden


Zoals vele burgerbewegingen, ontstaan als reactie op het ”ultra-liberalisme”, op een blinde koers naar winst en op een maatschappelijk model van hyperindividualisme, hebben wij de nood gevoeld om de zin van het leven terug te vinden. En we willen dit doen door ”te handelen” en een bijdrage te leveren om de wereld waarin we leven te veranderen. In het verlengde van de beweging ”indignados”, maar ook in het breder kader van ”duurzame ontwikkeling” willen wij zoeken naar oplossingen en ”bouwers” worden, ”breiers” van een nieuwe maatschappij.

Wij denken dat dit kan door terug te keren naar de zin van het leven, door empowerment van burgers en bedrijven, en door een ”bewuste” manier van leven.

Duurzaam wijkcontract "Bosnië"

Parallel met zijn socioculturele- en evenementenprogrammatie, heeft « La Tricoterie - Fabrique de liens » zich gevestigd met een verlangen tot een openstelling tot de wijk en tot ontmoetingen met de buurtverenigingen.

Het project van la Tricoterie omvat inderdaad meerdere ontwikkelingsgebieden, waaronder hetgene van de cultuur en van activiteiten die sociale cohesie proberen te creëren. Voor deze twee gebieden, bieden wij, in het kader van het Duurzaam wijkcontract, een aantal projecten aan, die burgers hun cultureel milieu als volwaardige acteurs doet binnentreden.

Over een periode van vier jaar (2012-2016), hebben we ons geëngageerd om, aan de ene kant, het woord te geven aan doelgroepen via verschillende disciplines zoals het theater of de video en, aan de andere kant, om bewoners uit te nodigen zich te ontmoeten tijdens thematische avonden zoals reuze potlucks, cinema-clubs, gezelschapspelavonden, etc. Het doel van het project was, uiteindelijk, om personen en activiteiten te mengen rond gevarieerde uitwisselingen.

JPEG - 1.1 MB
JPEG - 11.9 MB
JPEG - 6.5 MB
JPEG - 1.2 MB


Meer info over dit duurzaam wijkcontract "Bosnië" : https://contratsdequartiers1060.wordpress.com/pole-socioculturel/

Ontdek het perimeter van actie ici

Tricoteurs en coöperanten

Investeer in een sociocultureel, vernieuwend en burgerlijk project


La Tricoterie is een geweldig menselijk avontuur die van start kon gaan dankzij burgers uit verschillende hoeken die zich kunnen terugvinden in onze waarden en activiteiten.

De juridische vorm (coöperatieve) maakt het mogelijk om dit project op een gezamelijke wijze te bouwen, met een kapitaal die groter wordt door de inbreng van nieuwe coöperanten die willen investeren in een burgerlijk en duurzaam project.

Maar het ”breier” zijn, zit hem eerst en vooral in het zich willen verdiepen in een dynamiek van ”ontmoeting” en interesse voor de ander. Kortom, het mogelijk maken van de «Contacten Fabriek».

La Tricoterie is dus een participatief project waar iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen naargelang de mate dat hij zelf wil investeren: "Breier”-coöperant, ”Breier-lid”, of nog ”Breier”-publiek.


Wordt coöperant


La Tricoterie wordt beheerd door een vzw en een coöperatieve.

Deze laatste structuur heeft zijn kapitaal opengesteld aan coöperanten die in het project geloven en die een verantwoorde en burgerlijke investering willen doen. Het gaat niet om een mecenaat of sponsoring, uw geld wordt omgezet in ”delen” met een objectieve waarde.

Een vergroting van het kapitaal maakt het ons mogelijk om het project te ontwikkelen en om in de eerste plaats de renovaties voort te zetten.

Er blijven nog meer dan 500m2 over waarvoor er architecturale plannen bestaan. Overigens kregen we een nieuw project voorgesteld via een nieuw lid: een hangende tuin bouwen in onze binnenplaats waaronder een zaal voor 130 plaatsen met tribunes zou komen. Die zou dan ook een specifieke akoestiek krijgen, aangepast voor huiskamermuziek.

Na verloop van tijd verzamelen we dus ”budgettaire enveloppes” die ons in staat stellen om gaandeweg met de renovatie door te gaan. Het geld van de coöperanten wordt integraal gebruikt voor het gebouw en is bedoeld om de vastgoedwaarde proportioneel te laten stijgen (voorzichtig en duurzaam beheer).

Talrijke coöperanten hebben zich al achter dit idee geschaard en wij hopen om dit netwerk nog verder uit te breiden.
Deelnemen aan de participatie begint met minder dan 200€!
Contacteer ons om de modaliteiten te kennen!


Tricoteurs-leden


Wordt lid van de Tricoteurs!

Wij bieden u een jaarlijkse ledenkaart aan (50€). De Tricoteurkaart geeft recht op 2 gratis toegangskaarten voor een concert/spektakel naar keuze, een gratis biofruitsap op elke bestelde brunch (grote formule), en kortingen het hele jaar door op onze verschillende activiteiten!

Pers

U kunt in deze rubriek verschillende persartikels lezen over het project; en professionelen kunnen er materiaal terugvinden om potentiële artikels over onze activiteiten aan te vullen en te illustreren. U kunt hieronder ons persdossier vinden, logo en officiële foto’s.

 • Persartikels


  Geschreven pers

"Gemeente krijgt nieuwe ontmoetingsruimte", mars 2013

"Tricoterie: Meubelbedrijf bij Bethlehemplein wordt contactenfabriek", mars 2013

"Quand le coup de main se débusque au coin de la rue", avril 2013

"La Tricoterie, un poème humain à Saint Gilles", avril 2013

"Tissez votre propre toile", avril 2013

"La Tricoterie fabrique de liens", avril 2013

"Une fabrique de liens", avril 2013

"La Tricoterie, fabrique de liens", avril 2013

"De nouvelles senteurs, du sur mesure, des voyages et initiatives", avril 2013

"Tricoter du lien social", mai 2013

"Sortie - Brunch bio", mai 2013

"Brunch familial", mai 2013

"3 petits tours à la Tricoterie", mai 2013

"Utopies et tricotages", juin 2013

"La vie en vert", juin 2013

"Portraits: 3 filles à suivre", août 2013

"Dans ma bulle culturelle", novembre 2013

"Tricotez-vous un avenir solidaire et durable", décembre 2013

"Tricoter des liens entre les générations", février 2014

"La Tricoterie réinvente la culture", mai 2014

"Les adresses ’Vivre ensemble’", janvier 2016

"Prix de l’économie sociale" - Dossier de presse p.12, mai 2016

"La vie bruxelloise - Que faire le dimanche à Bruxelles ?", septembre 2016

"Nos BEST OF du mois : lundis rencontres", octobre 2016

"Joëlle et Xavier : le festin qui crée du lien", décembre 2016

"Joëlle Yana : le pouvoir de l’initiative citoyenne", décembre 2016

"Les bonnes adresses à Bruxelles", janvier 2017

Online artikels

"La Tricoterie: nouveau centre polyvalent à Saint-Gilles", mars 2013

"La Tricoterie: nouveau lieu pour tisser des liens", mars 2013

La Tricoterie en images sur checkthis.com

La Tricoterie en images sur aimebyem.blogspot.be, avril 2013

"Le marché bio de la Tricoterie", avril 2013

"Que faire le dimanche matin?", avril 2013

"La Tricoterie : pour un dimanche souriant", août 2013

"Le brunch comme bonne adresse de resto ’enfants admis’", juin 2016

"Un couscous sépharabe, pour renouer les liens", octobre 2016

"Des Restos "Kids Friendly" en Belgique", décembre 2016

"Un marché de Noël artisanal et durable à la Tricoterie, mais pas que...", décembre 2016


Audio

Espace Livres : Interview de Xavier Campion par Edmond Morrel,
"Xavier Campion : la Tricoterie un dimanche matin" (avril 2013)

"Le lundi à la Tricoterie" : interview de Joelle Yana dans le Plan M sur MINT Radio (septembre 2016)

"A la Tricoterie de Saint-Gilles" : interview de Joelle Yana et Xavier Campion sur Bel RTL (novembre 2016)

"Un marché de Noël 100% équitable, 100% artisanat local" : interview de Méline Lemaire sur VivaCité dans l’émission BXXL (décembre 2016)

Emission spéciale #M sur BX1 : « 2016, morose pour la culture, et 2017 ? » (décembre 2016)

 • Persdossier

PDF - 9.1 MB
Dossier FR
PDF - 9 MB
Dossier NL


 • Logo


  JPEG - 932.1 kB
  Logo FR/NL/EN (jpg)
  JPEG - 852.6 kB
  Logo FR (jpg)
  JPEG - 870.5 kB
  Logo NL (jpg)
  JPEG - 847.7 kB
  Logo FR (jpg)


  Adobe Illustrator - 1.3 MB
  Logo FR/NL/EN (AI)
  Adobe Illustrator - 1.3 MB
  Logo FR (AI)
  Adobe Illustrator - 1.3 MB
  Logo NL (AI)
  Adobe Illustrator - 1.3 MB
  Logo EN (AI)


Sponsoring

Hebt u een bedrijf, merk, project en wenst u zich te associëren met La Tricoterie?

Als u zich kan terugvinden in ons project en waarden, dan kunnen wij u visibiliteit aanbieden in ruil voor een financiële bijdrage (of voor uitrusting), of ook andere vormen ontwikkelen van ”win-win” samenwerkingen.

Wij beschikken over verschillende communicatiedragers (media, web, flyers, affiches…). Wij zijn goed vertegenwoordigd op de social media en wij kunnen u associëren met bepaalde gerichte acties. Visibiliteit op de website behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Wij trekken bijna 40.000 bezoekers per jaar.

Bovenop deze tegenprestaties kunnen sponsors gebruik maken van voordelige tarieven bij de huur van onze ruimtes.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is ook een belangrijk doel. La Tricoterie is voorstander van een economisch duurzame burgerbeweging. De bedrijven zijn uiteraard ook welkom om zich in te schrijven in deze beweging en deel te nemen aan ons avontuur.

OPERATIONEEL TEAM

OPERATIONEEL TEAM


Voor alle aanvragen die het huren van een zaal, offertes, bezoeken aan La Tricoterie, of de organisatie van evenementen betreffen, gelieve ons te contacteren op het adres info(at)tricoterie.be


JPEG - 7 MB

Joelle Yana :
Algemene coördinatie met Xavier Campion;
Communicatie
joelle(at)tricoterie.be

JPEG - 8.7 MB

Laurence Demanet :
Coördinatie en logistiek privé- en professionele evenementen;
Coördinatie en animatie ruimte Mini-Tricoteurs
laurence(at)tricoterie.be

JPEG - 9.7 MB

Sandra Langendries :
Administratie;
Human Resources;
Boekhouding;
Commercieel contact Nederlands/Engels
sandra(at)tricoterie.be

JPEG - 9.9 MB

Estelle Vercez :
Administratie;
Human Resources;
Boekhouding
estelle(at)tricoterie.be

JPEG - 8.4 MB

Méline Lemaire :
Communicatie;
Programmatie sociocultureel;
Duurzaam wijkcontract "Bosnie";
Café des Tricoteurs
meline(at)tricoterie.be

JPEG - 10.3 MB

Jeremy Vanneste :
Event Manager: verantwoordelijke brunch
jeremy(at)tricoterie.be

JPEG - 9.9 MB

Ubay Martin :
Event Manager: professionele en privé-evenementen, party’s
ubay(at)tricoterie.be

JPEG - 8.2 MB

Raphaël Budke :
Event Manager: professionele en privé-evenementen, brunch
raphael(at)tricoterie.be

JPEG - 9.8 MB

Emile Fritsch :
Keukenteam: met Aldwin Raoul, Matthias Liaroutzos.

JPEG - 6.2 MB

Benoît Satin :
Techniek: met Ilan Widera

JPEG - 7.9 MB

Karim Farrato :
Onderhoud en logistiek

DE MENTORS


La Tricoterie heeft trouwens het geluk dat het kan rekenen op de goedheid van vijf geëngageerde mentors. Ze hebben toegestemd om het project te begeleiden en elkeen zal op zijn niveau een bijdrage leveren.JPEG - 36.4 kB

Paul Hermant: Geëngageerde correspondent.

JPEG - 30.5 kB

Olivier Lefebvre: Gerecycleerde econoom in de materie duurzaamheid.

JPEG - 33.4 kB

Claude Semal: Auteur, acteur en zanger van de "belgitude" .

JPEG - 40.6 kB

Luc Schuiten: Visionaire architect

JPEG - 41.5 kB

Phillipe Van Parijs: Filosoof en econoom, voorstander van een universele uitkering.

DE COOPERANTEN


 • Amélie Fonteyn;
 • Ania Iovleff;
 • Antonina Cipollone;
 • Belpaire Rigo;
 • Benjamin Blumental;
 • Benoît Herssens;
 • Benoît Majerus;
 • Bernard Halut;
 • Carol Chopra;
 • Catherine Delvaux;
 • Céline Azizieh;
 • Christian Waterkeyn;
 • Christine Vander Borgh;
 • Christine Waignein;
 • Christophe Campion;
 • Coline Bedoret;
 • Damien Roegiers;
 • De Cumps & Yana;
 • Filigranes;
 • Florence Mouffe;
 • Floriane Bedoret;
 • Gaëtan Vanloqueren;
 • Geneviève Bertrand;
 • Geneviève Van Tichelen;
 • Georges Yana;
 • Gérard Dupont/Meyers;
 • Ingrid De Brasseur;
 • Jean Campion;
 • Jean Gillis;
 • Jean-François Remy & Sophie Feltrin;
 • Jeremie Siska;
 • Jeremy Vanneste;
 • Joëlle Yana;
 • Julie Roegiers;
 • Julie-Jeanne Régnault;
 • Madame Donnet-Berryer;
 • Manu Donnet;
 • Marc Delhaye;
 • Marie Delvaux;
 • Martine Delchambre;
 • Nicolas Simons;
 • Oldenhove de Geurtechin;
 • Patsy Kawa;
 • Pauline D’ollogne;
 • Raphaël De Clercq;
 • Solange Blumental;
 • Sophie Feltrin;
 • SPRL De Spin;
 • Thomas Delvaux;
 • Thierry Van Drooghenbroeck;
 • Vertige ASBL;
 • Village Partenaire ASBL;
 • Xavier Benout;
 • Xavier Campion;
 • Y-media SPRL;
 • Yves Lobet
©2013 -2017 Copyright - La Tricoterie ASBL - rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Bruxelles
Site door Vertige ASBL